Logo untuk MEMORIAL COVID-19 MALAYSIA, lukisan paru-paru yang dijangkiti Covid-19.
Mesra disleksia

Terma perkhidmatan

Sila baca Syarat-syarat Perkhidmatan ini ("Syarat-syarat", "Syarat-syarat Perkhidmatan") dengan teliti sebelum menggunakan laman web https://c19memorial.my ("Perkhidmatan tersebut") yang dikendalikan oleh pasukan sukarelawan Covid-19 Memorial Malaysia. ("kami", "kami", atau "kami" atau "Tim").

Akses dan penggunaan perkhidmatan ini bergantung pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap syarat-syarat ini. Syarat-syarat ini adalah untuk semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang boleh mengakses atau menggunakan perkhidmatan tersebut.

Dengan mengakses atau menggunakan perkhidmatan tersebut, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian perkhidmatan tersebut, maka anda tidak akan dapat mengakses perkhidmatan tersebut.

Syarat-syarat ini diterjemah dari Bahasa Inggeris. Jika terdapat percanggahan antara terma versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain, sila rujuk kepada terma versi Bahasa Inggeris.

Penamatan

Kami boleh menghentikan atau menggantung akses ke perkhidmatan kami dengan segera, tanpa pemberitahuan atau liabiliti dengan alasan apa pun termasuk tanpa had jika anda melanggar syarat.

Semua peruntukan Syarat perkhidmatan yang pada hakikatnya harus bertahan dari penamatan akan terus berlaku termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, ganti rugi dan had liabiliti

Kandungan

Perkhidmatan kami membolehkan anda menyiarkan, menghubungkan, menyimpan, berkongsi dan menyediakan maklumat, teks, grafik, video, atau bahan lain ("Kandungan"), namun anda bertanggungjawab atas kesahihan maklumat.

Pautan ke laman web lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh kami.

Kami tidak memiliki pengendalian terhadap, dan tidak bertanggungjawab atas kandungan, dasar privasi, atau apa-apa amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda perlu mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung atas apa-apa kerosakan atau kerugian disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan tersebut yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubah atau mengganti syarat ini pada bila-bila masa.

Syarat Penggunaan ini dibuat dalam bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat perbezaan antara versi Bahasa Malaysia daripada Syarat Penggunaan ini dan terjemahan apa pun, versi Bahasa Malaysia akan diguna pakai.

Hubungi kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai syarat ini, sila hubungi kami di info@c19memorial.my